Beskydy bus – Beskydský pivovárek Ostravice

Beskydy bus (1. 7. - 28. 9. 2021 - o víkendech a navíc 7.7. - 9.7.)

Beskydský pivovárek s nadšením propaguje a podporuje aktivity, které ulehčí parkování na velmi exponovaných místech v našich Beskydech.

Sami jsme nabídli dost velký prostor pro parkování přímo v areálu Beskydského pivovárku, který mohou využít turisté mířící do Beskyd.

Čili se nejedná pouze o naše zákazníky, pro které jsme vyhradili parkovací místa přímo před Pivovarskou hospůdkou a Stodolou na našem Náměstí, ale opravdu o turisty, kteří zaparkují i na delší dobu a z tohoto místa vycházejí do okolí.

A níže uváděná aktivita byla také tou, pro kterou jsme a budeme všemi deseti a podporujeme její rozvoj i tím, že jsme nabídli v prostorách areálu Beskydského pivovárku místo pro jednu ze zastávek TUBusu.

A o co se tedy přesně jedná?

Beskydský TUBus
Jsme zastánci toho, že Beskydy se už musí začít chránit, co se týče zabírání míst za účelem parkování. A proto nás velmi potěšila tato iniciativa obcí pod Lysou a Moravskoslezského Kraje, kteří společně vytvořili dopravní síť tzv. shuttle-busů, které turisty dopraví na místa, ze kterých se mohou vydat na turisticky vyhledávané a oblíbené stezky.

Například se jedná o tyto atraktivní zastávky, kde shuttle-busy stojí:

* Parkoviště Gruň - Charbulák
* Staré Hamry, Samčanka, Obecní úřad
* Malenovice, Hutě
* Malenovice, parkoviště
* Ostravice, Sepetná
* Ostravice, Beskydský pivovárek :)

Tyto shuttle-busy budou jezdit vždy o víkendech v době 1. 7. - 28. 9. 2021 - o víkendech a navíc 7.7. - 9.7.
Uvádíme vám zde i jízdní řády a ceny jízdného.

Pojďte tedy s námi ulevit Beskydům a využívat shuttle-busy.

Díky
Beskydský pivovárek
Předpověď počasí